Καιρός

Η Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και εντάσσεται για το ΚΠΕ Μακρινίτσας στον άξονα προτεραιότητας 6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ «Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ)» - 2. Θεσσαλία

 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»


 

Ο ιστότοπος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας είναι υπό διαμόρφωση. Για την ενημέρωσή σας παρακαλούμε επισκεφτείτε το Blog μας ή άλλα σημεία παρουσίας μας στο διαδίκτυο:

Blog:  http://kpemakrinitsas.blogspot.gr/

 

Facebookhttps://www.facebook.com/kpe.makrinitsas

 

LinkedIn:  http://gr.linkedin.com/in/eecmakrinitsas

 

Twitter:  https://twitter.com/kpemakrinitsas

 

ΕΣΠΑ:  https://empedu.gov.gr/

 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: https://www.inedivim.gr/

 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.-Κ.Π.Ε.: https://kpe.inedivim.gr/


 

Ενημέρωση για τα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας μπορεί να αναζητηθεί εδώ:

 

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο "Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας":  http://petrogefyra.webnode.gr

 

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο "Τα Βότανα στη ζωή μας":  https://mvotana.weebly.com/


 

Έρευνες αγορών για το σχολικό έτος 2018-19 β' περίοδος

1. Ανακοίνωση: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δεκατιανού του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας

2. Ανακοίνωση: Έρευνα αγοράς για την παροχή καταλυμάτων-διαμονής στους συμμετέχοντες σε ημερίδες- σεμινάρια του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας

3. Ανακοίνωση: Έρευνα αγοράς για την παροχή διατροφής στους συμμετέχοντες σε ημερίδες- σεμινάρια του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας


 Προγράμματα για τα Σχολεία 2018-2019

1. Βότανα: υγεία, ευεξία, ομορφιά

Το Πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να δείξει στους μαθητές την αξία των βοτάνων της Μακρινίτσας και άλλων περιοχών της Ελλάδας, την εύκολη χρήση τους και τα πλεονεκτήματα που έχουν απέναντι στα συμβατικά φάρμακα. Το Πήλιο, με τη μεγάλη ποικιλία στα βότανα, προσφέρεται ως κατάλληλο πεδίο για τους μαθητές, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με αυτά, τα παρατηρούν, τα μετρούν, τα μυρίζουν, τα καταγράφουν και πολλά από αυτά τα δοκιμάζουν.

2. Αειφορική διαχείριση του νερού - Κρήνες της Μακρινίτσας

Το Πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να δείξει στους μαθητές τη σημασία του νερού για τη ζωή μας, τους τρόπους με τους οποίους το εξοικονομούμε, το σπαταλάμε και το ρυπαίνουμε. Επίσης το Πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να δείξει στους μαθητές την ιστορία και την αξία των 54 Κρηνών της Μακρινίτσας, οι οποίες αποτελούν μνημεία της περιοχής. Μέσα από τη μελέτη των Κρηνών οι μαθητές ανακαλύπτουν την ορθολογική χρήση του νερού της εποχής εκείνης.

3. Οικοτουρισμός στο Πήλιο - Διαδρομές στη Φύση και στη Παράδοση

Το Πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να δείξει στους μαθητές ότι η γνωριμία με τη Μακρινίτσα δεν είναι μόνο ο καφές ή το φαγητό στην Πλατεία, αλλά και το περπάτημα στα καλντερίμια της, η επαφή με το φυσικό περιβάλλον της και τους ανθρώπους της, καθώς και η γνωριμία με τα αξιοθέατά της (π.χ. πέτρινα γεφύρια, εκκλησία της Παναγίας, Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας). Με το Πρόγραμμα αυτό γίνεται προσπάθεια να αντιληφθούν οι μαθητές τις διαφορές με το μαζικό τουρισμό, που τόσα δεινά έχει προκαλέσει.

4. Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας - Λαϊκή αρχιτεκτονική

Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας, συνεργαζόμενη στενά με το Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών και με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, από τη σχολική χρονιά 2008-09 προχώρησε στην υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, καθώς στην κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Μακρινίτσας υπάρχουν 15 πέτρινα τοξωτά γεφύρια από τα περίπου 50 που έχουν καταγραφεί στη χερσόνησο του Πηλίου. Ο κύριος στόχος του προγράμματος αυτού είναι ο εντοπισμός, η καταγραφή, η μελέτη, η προστασία και η ανάδειξη των πετρογέφυρων ως εξαιρετικών δειγμάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας και η κατανόηση της διαλεκτικής σχέσης του ανθρώπου αρχικά με το φυσικό και στη συνέχεια με το δομημένο περιβάλλον. Πληροφορίες σχετικά με το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας" που συντονίζει το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας θα βρείτε εδώ.    

5. Μεσόγειος, Ελλάδα, Ελιά

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε ελαιοπερίβολο της Δημοτικής Ενότητας Πορταριάς και ολοκληρώνεται στο παραδοσιακό ελαιοτριβείο «Χατζηγιάννη» στην ίδια περιοχή. Έχει ως στόχο τη γνωριμία των μαθητών με την καλλιέργεια και επεξεργασία της ελιάς και των προϊόντων που παράγονται από αυτή. Σημαντικό είναι το μέρος του προγράμματος που λαμβάνει χώρα στο ελαιοτριβείο όπου οι μαθητές κατανοούν τη διαδικασία της παραγωγής ελαιόλαδου στο παρελθόν σε σχέση με το σήμερα και τονίζεται η μεγάλη σημασία αυτού του προϊόντος στην ανθρώπινη υγεία στα πλαίσια της μεσογειακής διατροφής.

6. Δάσος: περπατώ, εξερευνώ, μαθαίνω

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου στα κοντινά περιαστικά δάση της περιοχής της Μακρινίτσας. Έχει ως στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές τη λειτουργία και τη σημαντικότητα του οικοσυστήματος του Δάσους. Συγκεκριμένα να μάθουν τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες που συνθέτουν το Δασικό οικοσύστημα. Να κατανοήσουν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης που τους διέπουν και να μελετήσουν τη ροή ενέργειας που υπάρχει μεταξύ τους.

7. Μια μέρα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας του Πηλίου (Μακρινίτσα)

(Το πρόγραμμα αυτό απαιτεί προσυνεννόηση με την υπηρεσία που διαχειρίζεται το Μουσείο)

Το Πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να ανακαλύψουν οι μαθητές που επισκέπτονται το Μουσείο, τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν οι κάτοικοι της Μακρινίτσας πριν από 150 περίπου χρόνια, να τον κατανοήσουν και να τον συγκρίνουν με το σημερινό. Οι μαθητές παρατηρούν τον τρόπο με τον οποίο θερμαινόταν το σπίτι, τον τρόπο που διαχειριζόταν τα απορρίμματά τους, τον τρόπο του μαγειρέματος και γενικά την οικιακή οικονομία αυτού του σπιτιού. Έτσι, σύμφωνα με τη σύγχρονη αντίληψη το Μουσείο έρχεται σε ένα ζωντανό διάλογο με τους μαθητές.

 

Μακρινίτσα

Εκπαιδευτικό Υλικό

Επικοινωνία