Καιρός

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
 
Τ.Κ. 370 11 ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ
 
ΤΗΛ. 24280-69040 & 90010
 
FAX. 24280-90010
 
e-mail: mail at kpe-makrin.mag.sch.gr
 
URL: http://kpe-makrin.mag.sch.gr
 
URL δικτύου πέτρινων γεφυριών: http://petrogefyra.webnode.gr
 
facebook: https://www.facebook.com/kpe.makrinitsas
 
 

Μακρινίτσα

Εκπαιδευτικό Υλικό

Επικοινωνία