Καιρός

2. Αειφορική διαχείριση του νερού ? Κρήνες της Μακρινίτσας

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχους να γνωρίσουν οι μαθητές ότι έχει σχέση με το νερό στον πλανήτη μας (κατανομή των νερών, είδη του νερού, ο κύκλος του νερού στη φύση, το πρόβλημα της λειψυδρίας, της ρύπανσης κ.λ.π.), να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του νερού για τη ζωή όλων των οργανισμών, να γνωρίσουν τα έργα- κατασκευές του ανθρώπου για την εξασφάλιση του νερού στις πόλεις, τα χωριά (συστήματα άρδευσης ?ύδρευσης) .

Προκειμένου για το Πήλιο και τις Κρήνες της Μακρινίτσας στόχος είναι: να γνωρίσουν τις κρήνες ως σημαντικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής παράδοσης του χωριού, αλλά και της αισθητικής του χώρου, να γνωρίσουν την υποδομή- μορφή- χωροθέτηση και οργάνωση του δικτύου ύδρευσης ?άρδευσης του χωριού που στην ιστορική εξέλιξη του οικισμού αποτελούσε το μέσο διαχείρισης ?διανομής του πολύτιμου αγαθού, του νερού και επομένως να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της παρουσίας και λειτουργίας των κρηνών στη ζωή των ανθρώπων, στο παρελθόν, αλλά και σήμερα. 

Οι μαθητές στο σύνολό τους, στη διάρκεια του προγράμματος, έχουν μια βασική ενημέρωση με παράλληλη χρήση σχετικών διαφανειών και στη συνέχεια χωρισμένοι σε ομάδες για δραστηριότητες, όπως η συμπλήρωση φύλλων εργασίας, η περιήγηση «στους δρόμους» των κρηνών, οι συνεντεύξεις με τους κατοίκους του χωριού, η δημιουργική έκφραση, η παρουσίαση, προσεγγίζουν το θέμα με πολλούς τρόπους. 

Επιστρέφοντας στο Κ.Π.Ε επεξεργάζονται το πληροφοριακό υλικό τους, ζωγραφίζουν ή κάνουν συνθέσεις, παρουσιάζουν τις εργασίες τους με τρόπους που επιλέγουν και αξιολογούν το πρόγραμμα.

 

Μακρινίτσα

Εκπαιδευτικό Υλικό

Επικοινωνία